vendredi 15 juin 2018

Phỏng vấn bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế về dự án đặc khu 99 năm.


Dự luật về Đặc khu kinh tế có hai vấn đề không ai có thể chấp nhận:
Con ngựa Thành Troie
- Về kinh tế tất cả đều lỗi thời, nhóm lợi ích và bọn tay sai Tàu trong Đảng chỉ có một mục đích là thâu tóm đất đai cho tài phiệt Tàu để kiếm lời bất chấp tác hại về an ninh quốc phòng, nguy cơ mất nước.
- Với tình hình nghiêm trọng hiện nay ở Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đã chiếm một số đảo, lăm le áp đặt đường lưỡi bò hòng chiếm toàn bộ Biển Đông, trong đó có những đảo còn lại, ngăn cấm ngư dân đánh bắt trên lãnh hải của mình, ngăn cấm Việt Nam triển khai thăm dò và khai thác dầu khí, dùng quyền lực kinh tế để khuynh loát Việt Nam. Họ đã cài cắm người của họ vào những vị trí lãnh đạo của Đảng CS Việt Nam để thực hiện từng bước mưu đồ bành trướng của họ.
Trong bối cảnh đó, Luật về đặc khu kinh tế thực chất là luật hóa việc đô hộ của Trung quốc đối với Việt Nam. Mở cửa cho Tàu tràn vào Việt Nam với tất cả đặc quyền đặc lợi. 
Trừ bọn tiếp tay cho Tàu và bọn ngu ngơ, ai cũng rõ về nguy cơ này nếu luật về Đặc khu kinh tế được thực hiện.
Đó là lý do đã xảy ra biểu tình và bạo động của người dân buộc đảng CS phải lùi một bước. Tuy nhiên, hành động tiếp tay cho giặc Tàu sẽ tái diễn trong kỳ họp tới của Quốc hội.
Phải tiếp tục đấu tranh để buộc bọn tay sai Tàu hủy hoàn toàn dự luật về đặc khu kinh tế.
Mời bạn đọc xem video phỏng vấn chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan, để hiểu được ý đồ của bọn tay sai Tàu qua việc tạo các đặc khu kinh tế trá hình. Con ngựa Thành Troie của Trung quốc

Việt Nam Đất Nước - Con Người