vendredi 29 juin 2018

TÔI CHỊU CỤ RỒI


Trương Tuần


- Cụ ơi, mùa Uân cúp cụ có xem không ?

- Xem chứ 4 năm mới có một lần mà.

- Thế tôi đố cụ nước nào đá banh giỏi nhất ?

- Dễ ợt à, Brazin

- Sai toàn tập

- Liên bang Đức

- Sai toàn phần

- Sai thì cụ nói xem nước nào

- Việt Nam ta thưa cụ

- Nói linh tinh, nước mình còn lâu mới đến được sân chơi này.

- He he, tôi thấy một số cơ quan công quyền họ đá bóng sang nhau siêu giỏi , đá vòng vo năm này tháng nọ. Và....

- Và làm sao, cụ nói ngay

- Và đá thủng lưới Nhân Dân

- Tôi chịu cụ luôn thông thái

- Thì VƯỠN... 


http://trannhuong.net/tin-tuc-53498/toi-chiu-cu-roi.vhtm