23 décembre 2016

Chủ nghĩa Mác Lê-nin, chỉ có thể là môn học để lựa chọn không thể bắt buộc


Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhMấy chục năm qua, nền giác dục Việt Nam dưới sự cai trị của đàng cộng sản liên tục tụt hâu,, không sánh vai dược với năm châu.

Trong nhà trương từ bâc trung học đến đai học và cao học,thậm chí cả học viện Phật giáo đều bắt buộc phải day môn triết học chủ nghĩa Mác – Lê-nin ; tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định đã binh luận về việc này qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Nội dung như sau – Mừi quí  ị cùng nghe