24 décembre 2016

Cùng vui với Trương Tuần nhân dịp Giáng sinh


THƯƠNG HIỆU CHUẨN
 

- Này cụ, vừa rồi Hội thảo Việt Nam học Chị Daria Mishukova nói răng sau chiến tranh Việt Nam không có thương hiệu gì. Tức ghê cụ ạ

- Quá tức luôn, Việt Nam mình rừng vàng biển bạc, anh hùng thế mà lại nói không có thương hiệu.

- Tôi xin cụ chọn cho một thương hiệu.

- Quá dễ, thí dụ LOA PHƯỜNG là một thương hiệu !

- Chuẩn không cần chỉnh. Tôi bổ sung ĐÚNG QUY TRÌNH.

- Tuyệt cú mèo !
- Không tự mãn nhưng cũng phải khen tôi và cụ thông minh ra phết !

- Thì VƯỠN....

 

 

Trương Tuần