vendredi 25 novembre 2016

CLM Phan Văn Lợi tố cáo CA Thừa Thiên - Huê canrtrowr sự đi lại của LMKết quả hình ảnh cho LM Phan Văn Lợi
Ảnh Internet

Hành vi sách nhiễu mới nhất của công an Thừa Thiên-Huế đối với tôi (đổ keo 502 vào ổ khóa cồng ngay giữa ban ngày, hôm qua 24-11-2016). Đây là lần đổ keo thứ 6. và là lần đổ keo thứ 2 giữa ban ngày (lần nhất hôm 15-10-2016). Kính trình Bà con xem và nghe lời phát biểu của Linh mục Nguyễn Hữu Giải đang chứng kiến việc em gái tôi cưa ổ khóa. Kính trình Bà con và xin vui lòng share rộng rãi. Cảm ơn Bà con và xin Thiên Chúa chúc lành cho bà con.