samedi 2 juin 2018

Xây dựng đặc khu hành chính, tại sao không?


Trần Trường Sa
 
Mấy hôm nay, cả nước cùng quốc hội bàn thảo việc xây dựng 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) rất sôi nổi. Nhẹ nhàng nhất tôi cho đây là chủ trương bán đất (bán nước) để bù đắp cho việc thâm hụt ngân sách quá rỏ ràng. Hậu quả con cháu chịu và hy vọng con cháu sẽ chuộc lại (như kỳ vọng của anh Đam!). Nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã phân tích quá rỏ. Tôi chỉ mong Đảng, nhà nước giao cho Quốc hội chút quyền nhỏ nhoi: soạn thảo và bàn bạc việc thành lập 3 đặc khu hành chính ở 3 miền cho con cháu mai sau được nhờ. Đặc khu hành chính chỉ mong ở mức độ cấp huyện. Mỗi đặc khu có diện tích và dân số tương đương một huyện gần kề. Đặc khu HC cũng phải chấp hành đúng pháp luật do đảng, nhà nước đề ra. Các hoặt động kinh tế cũng bình thường như các huyện khác. Chỉ có điều ĐKHC có những đặc điểm sau:

1/ Các tổ chức đảng trong ĐKHC không lảnh đạo các cơ quan nhà nước ngang hàng. Đảng phát huy tác dụng lảnh đạo bằng cách góp phần xây dựng cơ sở đảng cấp trên (tỉnh, trung ương), đấu tranh xóa bỏ các mặt tiêu cực, xây dựng các mặt tiêu cực như mọi tầng lớp nhân dân khác.

2/ Các tổ chức đoàn thể xã hội khác như mặt trận, đoàn thanh niên, hội phụ, hội nông dân, …. cũng bình đẳng như mọi tổ chức xã hội dân sự khác, không hưởng lương từ ngân sách nhà nước cấp.

3/ Hội đồng nhân dân các cấp từ đặc khu đến thôn bản đều do dân bầu một cách tự do, công khai, minh bạch không phân biệt người ngoài đảng hay trong đảng.

4/ Dân bầu trực tiếp Chủ tịch đặc khu (kèm theo một phó chủ tịch).

5/ Chủ tịch đặc khu chỉ định các trưởng, phó phòng; trưởng, phó xã, thôn; hội đồng nhân dân cấp tương ứng thông qua mới được ký quyết định bổ nhiệm.

6/ Mỗi trưởng chỉ kèm theo một phó ở mọi tổ chức hành chính.

7/ Nếu phát hiện chủ tịch đặc khu có sai phạm nghiêm trọng người dân có quyền đấu tranh yêu cầu Hội đồng nhân dân biểu quyết phế truất với số phiếu trên 2/3. Với các cán bộ cấp dưới, người dân có quyền yêu cầu CTĐK bải nhiệm; nếu CTĐK không bải nhiệm thì dân cũng có quyền yêu cầu HĐND biểu quyết phế truất với số phiếu trên 2/3.

 8/ Mọi hoặt động hoặc dự án của đặc khu đều công khai trên website để toàn dân được biết mà góp ý. Báo chí được hoặt động tự do, không theo chỉ đạo của bất cứ ban ngành nào.

Ý nghĩa của việc thành lập 3 đặc khu hành chính là :

1/ Thí điểm các cơ chế để tìm ra cơ chế tổ chức hành chính thích hợp, tốt nhất nhằm sau này con cháu áp dụng rộng ra toàn quốc.

2/ Thực hiện triệt để cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” như kỳ vọng mà đảng ta ấp ủ đã gần thế kỷ qua mà chưa làm được và cũng chưa từng thí nghiệm.

3/ Biến lời dạy của chủ tịch Hồ chí Minh ngày 30-12-1966,: “Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ.” thành hiện thực.

Mong lắm thay!!!

Tháng 6 - 2018