jeudi 5 septembre 2019

74 NĂM ẤY, BÂY GIỜ VẪN MONG...


Trần Nhương
Thứ hai ngày 2 tháng 9 năm 2019 10:19 AM

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
(Tuyên ngôn Độc lập)
Cụ Hồ nói: "NƯỚC CÓ ĐỘC LẬP MÀ DÂN KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG HẠNH PHÚC TỰ DO, THÌ ĐỘC LẬP CŨNG CHẲNG CÓ NGHĨA LÝ GÌ "