mercredi 18 septembre 2019

Chú Trọng & Chú Phong

....
Chú Phong chú ở Hồng Kong
Chú Trọng sát nách bên hông Ba Đình
Chú Phong chống Tập Cận Bình
Chú Trọng thấy giặc giật mình lặn sâu
Chú Phong can đảm đối đầu
Chú Trọng tấm tắc khen Tàu trà ngon
Chú Phong tuổi chú còn non
Chú Trọng Lú lẫn mà còn leo cao
Chú Phong là một ngôi sao
Chú Trọng " kiệt xuất anh hào " Việt gian
Chú Phong gìn giữ giang san
Chú Trọng luồn cúi ngoại bang phò Tàu
.....
Phong là cơn Gió cho nhau
Trọng cười trên những nỗi đau đồng bào
.......

Huynh Long