24 août 2014

Trách nhiệm nhà báo - Hiện tinh đất nướcNhà báo Trần Quang Thành thực hiện
Nhà báo Đoan Trang

Tai Việt Nam, báo chí đang ngày càng có trách nhiệm nặng nê, đạo dức nghê nghiệp người làm báo đang ngày càng là mối quan tâm của xã hội không chỉ đối với nhà báo lề Đảng mà cả với người đang lam báo lê Dân

Hiện tình dất nước đang đòi hỏi mỗi người làm báo ở Việt Nam và vì Việt Nam cần phải nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghê nghiệp.
Nhà báo Đoan Trang và nhà báo Trần Quang Thành đã có cuộc trao đổi  về chủ đề này.
Mời qúi vị theo dõi