25 août 2014

Nông thôn và Nông dân


 Nguồn: Theo Trương Huy San

Truong Huy San

 "Còn chúng ta thì đang làm méo mó thông tin. Chúng tôi chưa chắc đã biết hết sự thực về nông dân nhưng khi nói với các anh đã phải tự kiểm duyệt bớt. Các anh về viết, lại tự kiểm duyệt bớt những gì chúng tôi nói. Hội Nông dân thì không bao giờ nói tiếng nói thực sự của nông dân. Đại biểu Quốc hội thì chỉ tiếp xúc được với những đại diện cử tri do xã, huyện lựa chọn, các vị đại diện này khi nói với các đại biểu Quốc hội cũng phải tự kiểm duyệt bớt, vì nói hết sự thật về sẽ bị mấy ông xã la".


Khi được hỏi: Các công ty lương thực nhà nước, đặc biệt là Vinafood I & II, đã và đang giúp cho nền nông nghiệp VN phát triển hay đang kềm hãm nó, một kỹ sư từng làm việc lâu năm cho một công ty lương thực quốc doanh hiện là giám đốc một nhà máy của công ty Vĩnh Bình, doanh nghiệp đầu tư "cánh đồng mẫu lớn" ở An Giang nói: "Khi anh hỏi, tôi biết là anh đã có câu trả lời, tôi cũng nghĩ như anh nhưng xin lỗi, cho phép tôi không nói ra". Trong khi ở Cần Thơ, tiến sỹ Võ Hùng Dũng thẳng thắn: "Hai tổng công ty ấy đang khuynh loát và làm méo mó thị trường".

Nhưng không chỉ có lỗi của các ông kễnh đó, TS Dũng nói tiếp: "Còn chúng ta thì đang làm méo mó thông tin. Chúng tôi chưa chắc đã biết hết sự thực về nông dân nhưng khi nói với các anh đã phải tự kiểm duyệt bớt. Các anh về viết, lại tự kiểm duyệt bớt những gì chúng tôi nói. Hội Nông dân thì không bao giờ nói tiếng nói thực sự của nông dân. Đại biểu Quốc hội thì chỉ tiếp xúc được với những đại diện cử tri do xã, huyện lựa chọn, các vị đại diện này khi nói với các đại biểu Quốc hội cũng phải tự kiểm duyệt bớt, vì nói hết sự thật về sẽ bị mấy ông xã la".

Cám ơn anh 
Nguyen Duc Thanh đã cho chúng tôi tháp tùng chuyến khảo sát cực kỳ bổ ích, hy vọng Liên minh vì quyền của nông dân mà anh là một thành viên sẽ không tự kiểm duyệt những điều các anh vừa biết.