09 juin 2016

Một cuộc bầu cử vẫn phơi trần bản chất độc tài toàn trị
Tiến sĩ Nguyễn Quang A trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhNgày 9/6/2016, kết quả cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 đươc công bố.

Cuộc bầu cử này diễn ra sau đại hội 12 Đảng cộng sản Việt Nam vơi sư khoa trương rùm beng của truyền thông  lề đảng minh họa cho lơi của đảng trưởng Nguyễn PhúTrọng “dân chủ đến thế là cùng”.
Nhưng qúa trình tiến hành cuộc ầàu cử và kết quả của nó vẫn phoi trần bản chất của một chế độ độc tai toàn trị.
Từ Hà Nội tiên sĩ Nguyễn Quang A đã có đôi lời bình luận qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành.
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe.