16 juin 2016

Formosa Hà Tĩnh, đại học Fulbright - Một hệ nằm trong tay Nguyễn Tấn Dũng , tên tội đồ khủng khiếp

Giáo sư Phạm Toàn trà lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhMấy ngày qua dư luận ồn ào về ông Bob Kerrey người được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng tín thác đại học Fulbright Việt Nam FUV, nhất là sau 2 bài viết của bà Ton Nữ Thị Ninh.


Có nguồn dư luận khác lại đặt câu hỏi ai đang đứng sau thao túng đại học Fulbright, ai mới là tác giả đích thực của 2 bài  viết mà người đứng tên là bà Tôn Nữ Thị Ninh?
Từ HàNnội, Giáo sư Phạm Toàn, trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã nói lên một vài suy ngẫm của mình quanh câu chuyện đai học Fulbright và lới phát ngôn của bà Tôn Nữ Thị Ninh .
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe