27 juin 2016

Không và Hải quân CS rất yếu kém

 S mt tích ca chiến đu cơ ti tân Su-30MK2 và nhng vn đ đáng bàn

Nguyn Tường Tâm


Ghế phi công Trần Quang Khải được ngư dân tìm thấy.
Vụ hai máy bay mất tích,lực lượng cứu hộ của Chính quyền có mắt như mù, không tìm thấy gì cả
 
Là mt sĩ quan b binh tác chiến ca Quân Đi Min Nam cách nay gn 50 năm, và cũng đã tng làm công tác tham mưu Trung Tâm Hành Quân (TOC: Tactical Operations Center) ca Sư Đoàn Vit Nam ln Sư Đoàn Hoa Kỳ (sĩ quan liên lc hành quân (liaison officer) ti Sư Đoàn 5 Cơ Gii Hoa Kỳ (5th Mechanized Infantry Division), tôi xin có nhn xét v mt s vn đ thiếu sót ca Không Quân Vit Nam hin nay qua vic tìm kiếm và tiếp cu hai phi cơ mt tích trong 2 ngày 14 và 16 tháng 6, 2016 hu mong góp ý đ Không Quân Vit Nam ci thin tăng cường kh năng chiến đu đ bo v hu hiu vùng bin và vùng tri ca t quc.
 
 

Phi công chiến đu ca bt c quân đi nước nào khi kéo ghế thoát him thì s được kèm theo “túi mưu sinh thoát him”, thường được gn dưới ghế thoát him; trong đó đng nhng th ti cn thiết đ người phi công có th hoc t tìm đường v phòng tuyến bn, hoc liên lc vi đơn v bn đ được cp cu. Trung tướng “anh hùng” Phm Tuân ca không quân Bc Vit cũng xác đnh như vy. Toàn th phi công chiến đu ca Không Quân Min Nam và đng minh Hoa Kỳ trước 1975 cũng được trang b như vy. Và vì thế, mi khi b trúng đn phòng không, hoc khi b trc trc k thut, người phi công khi đáp xung đt trong vùng quân bn, s được cp cu gn như ngay tc khc.

Được như vy là vì, ngoài nhng khí tài khác, người phi công lâm nn được trang b máy vô tuyến và súng phóng trái sáng (flare); và đơn v cp cu có máy xác đnh ta đ; đó là ba điu kin cơ bn đ cp cu mt phi công lâm nn. Mt khi sóng liên lc được kết ni, đơn v cp cu có th xác đnh ta đ ca phi công lâm nn ngay tc khc. Đó là nói v thi đim cách nay trên dưới 50 năm trong cuc chiến tranh Vit Nam, ch đng nói là thi bây gi vi máy đnh v ta đ (GPS) cm tay được ph biến ti c dân thường. V li, thi nay ai cũng biết, mt khi mình dùng đin thoi di đng thì ngay lp tc, nếu cn, cơ quan điu tra có th biết ngay v trí ca người s dng chiếc đin thoi đó. Do đó nhng tay trùm ti phm hay khng b như Bin Laden đã tuyt đi không dùng đin thoi di đng đ tránh b phát hin.

Hai chiếc máy bay SU-30MK2 và CASA 212 “tan” v thành nhiu mnh, “xác” bay l t dưới bin, cùng các quân nhân trên chiếc CASA 212. nh: internet


Mt điu thông thường ca mi cuc hành quân là ngay khi bt đu hành quân (hành quân tht hay thc tp) thì đơn v cp cu đã phi được hình thành và tình trng ch đi thi hành nhim v (stand by). Và ngay sau khi xác đnh được v trí ca phi công lâm nn thì đơn v cp cu được trc thăng vn ti đa đim, lâu hay mau tùy khong cách. Nhưng mt khi đơn v cp cu đã ti bãi đáp, và vi tt c cn tr và nguy him trong lòng đch thì cuc cp cu cũng s hoàn tt trong không ti 7 phút. Đó là cuc cp cu đi úy phi công chiến đu Hoa Kỳ b bn h ngày 2 tháng 6, 1995, tc cách nay đã 21 năm. Viên phi công này phi nhy dù rơi hu phương đch trong cuc chiến ti Bosnia. Ngay khi chm đt, anh ta lp tc kéo theo túi cp cu dưới gm ghế thoát him và chy trn. Trong 4 ngày đu tiên anh ta gi “im lng vô tuyến” vì bài hc mưu sinh thoát him dy rng hu hết các phi công lâm nn sau phòng tuyến đch b bt là vì liên lc quá sm vi đơn v hành quân. Vì thế mãi 4 ngày sau anh ta mi m máy phát sóng đ báo cho biết v trí ca anh ta. Đ hn chế pin, anh ta ch phát sóng tng quãng thi gian ngn mt. Các phi công bay hành quân trên vùng này đu bt được làn sóng mà h nghĩ là có th ca đi úy O’Grady. Mãi 2 ngày sau, sau khi thy đa đim đ an toàn đ kêu cp cu, anh ta mi nói chuyn vi phi công bn. Lúc đó là sau na đêm mùng 8 tháng 6, tc 6 ngày sau khi lâm nn, đi úy O’Grady mi dám nói chuyn vi mt phi công chiến đu lái F-16 khác bay ngang vùng tri. Sau khi xác nhn chc chn đó là đi úy phi công lâm nn trước đó 6 ngày, b tư lnh hành quân quyết đnh thi hành kế hoch cp cu ngay tc khc.

Khi đu vào lúc 4:40 sáng, tướng tư lnh lc lượng hành quân triu tp đơn v thy quân lc chiến đi cp cu. 51 thy quân lc chiến được ch trên hai trc thăng vũ trang đ b. Hai trc thăng này được h tng bi hai trc thăng vũ trang chiến đu (không phi loi đ quân) và hai phn lc chiến đu cơ. C sáu chiếc phi cơ đi cp cu này được h tr bi hàng chc phi cơ trang b đ loi khí tài trong đó có các phi cơ trang b máy móc tác chiến đin t và phi cơ trang b radar (electronic warfare planes & a NATO AWACS radar plane.) Ngoài ra còn có c trc thăng vũ trang đ b chun b thay thế 2 trc thăng vũ trang ch đơn v đ b cp cu trong trường hp hai trc thăng này trúng đn không hoàn thành được nhim v. Chưa đy 2 tiếng sau (lúc 6:35 sáng), theo các tín hiu cp báo (signal beacon) ca đi úy O’Grady, các trc thăng cp cu đã ti hin trường. Phi công trc thăng cp cu nhìn thy khói sáng vàng ta lên t chùm cây gn mt cánh đng c lm chm đá (a rocky pasture) nơi đi úy O’Grady đã bn trái sáng. Chiếc trc thăng cp cu th nht h cánh và 20 thy quân lc chiến nhy ra to vòng vây an toàn (a defensive perimeter). Khi chiếc trc thăng th nhì va h cánh thì mt bóng người cm súng lc chy ti, đó là đi úy O’Grady trước đó b mt tích. Khi cánh ca hông ca trc thăng va m, đi úy O’Grady đã được kéo lên trước khi toán 20 thy quân lc chiến trên chiếc trc thăng này mc dù đã chun b ri phi cơ nhưng chưa kp hành đng. H được lnh tr li ch ngi. Và s thy quân lc chiến đang làm hàng rào phòng th dưới đt cũng được lnh tr li trc thăng ca h. Sau khi l làng đếm đ quân s, hai chiếc trc thăng cp cu ct cánh. Tng cng h ch dưới đt không quá 7 phút. Có ha lc ca đi phương bn theo trc thăng nhưng không ai b thương. Vào lúc 7:15 sáng gi đa phương, tc là ch 30 phút sau khi bc được phi công lâm nn, toán cp cu báo cáo đã bay ra ti bin an toàn đ tr v hm đi đang ch ngoài khơi (1).

T mt cuc cp cu phi công tác chiến Hoa Kỳ b rt máy bay vào năm 1995, cách nay 21 năm, chúng ta quay tr li cuc cp cu hai phi công phn lc ca chúng ta b rơi máy bay trong thi bình, trên lãnh th ca mình, và không xa b tư lnh hành quân (37 km). Cuc cp cu din ra trong hơn 30 tiếng đng h, t 7 gi 13 phút sáng ngày 14 tháng 6 là lúc máy bay mt liên lc, đến 13 gi 30 trưa ngày hôm sau là lúc mang được thiếu tá phi công Cường sng sót v li đt lin. Được biết máy bay Sukhoi Su-30MK2 là phiên bn nâng cp ca Su-30 do Nga sn xut. Vit Nam đã thc hin 3 hp đng mua máy bay chiến đu đa năng Su-30 MK2, vi s lượng 32 chiếc. Theo giáo sư Carl Thayer, mt chuyên gia Úc nghiên cu v quc phòng thì nhìn chung công ngh máy bay ca Nga được cho là tt cũng tương t như máy bay F16 ca M. Vi mt phn lc cơ chiến đu ti tân như thế người phi công cũng phi được trang b nhng khí tài ti tân tương t. Nhưng ti sao thiếu tá Cường không được trang b máy vô tuyến cá nhân? Vì thế trong sut thi gian b rơi, thiếu tá Cường không liên lc được vi b ch huy hành quân. Không mt ai tng là quân nhân có th hiu được điu này. Mt bun cười na là ngay sau khi được thuyn ngư dân cu sng, thiếu tá Cường lin mượn đin thoi di đng ca ngư dân đ liên lc v gia đình. Báo chí thut li ca ngư dân L, người cu phi công Cường, như sau “Lên được thuyn, anh y nói cm ơn tôi ri nói “tôi sng ri”. Tôi ly qun áo mi cho anh ri đưa sa, sâm đ anh y ăn nhưng anh lin mượn đin thoi tôi đ gi v cho v con, v gia đình báo tin mình còn sng.”

Và mt bun cười kế tiếp là b ch huy hành quân ch được biết tin thiếu tá Cường đã được ngư dân cu sng nh gia đình thiếu tá Cường thông báo. Có mt b ch huy hành quân nào hot đng như vy không?

Ri điu bun cười na là sau khi biết tin ngư dân đã cu sng thiếu tá Cường thì đơn v hành quân vn không liên lc được vi ngư dân đ tìm v trí con thuyn! Khi liên lc đin thoi được vi thuyn ngư dân ri, đơn v cp cu vn không xác đnh được v trí con thuyn mà phi nh ngư dân trên thuyn cho biết v trí con con thuyn. Báo chí thut, “Ngư dân Du cho báo chí biết, “Chia s v nhng khó khăn trong công vic liên lc, xác đnh v trí ca thuyn cu được anh Cường cho các lc lượng chc năng trên b biết, ông Du cho biết: “Lúc đó đang gia bin, sóng liên lc chp chn, đc bit máy đin thoi ca ai cũng hết pin nên công tác liên lc gp rt nhiu khó khăn. Rt may, sau mt thi gian c gng liên lc qua b đàm, lc lượng cu h, cu nn đã tiếp cn được thuyn và đưa chúng tôi lên b an toàn”.” Tri đt ơi, đ xác đnh v trí ca người s dng đin thoi di đng thì phi có máy móc rt ph biến trong k ngh công ngh cao hin nay ch sao li bo người b nn xác đnh v trí? Cui cùng, đơn v tiếp cu bo ngư dân neo thuyn ti ch ch tu ca đơn v tiếp cu.

Mt chuyn khác có th gi là “tiếu lâm” hết ch nói khi thiếu tá Cường thy được thuyn đánh cá, đã dùng mt “que diêm” đ bt sáng cu cu. Báo chí thut li ngư dân, “Nhìn ra xa, ông L thy mt bóng đen, sau đó là nhng tiếng gi “thuyn ơi, thuyn ơi, cu vi”. “Tôi ly đèn pin ra soi, thy ánh sáng như la ca que diêm phát ra t phía bóng đen.” Dĩ nhiên t “que diêm” là do ngư dân mô t, nhưng quân đi cho biết thiếu tá Cường được cp phát 10 trái sáng và đã bn 9 trái b hng, trái cui cùng thì cũng không khá gì, ch lóe sáng bng mt que diêm. Làm sao mà phi công ca mt phi cơ chiến đu ti tân loi hng nht thế gii mà li được trang b loi trái sáng cp cu yếu kém như vy?

Li chuyn bun cười na, như tôi đã viết, thông thường trước khi hành quân phi có sn đơn v cp cu, trong đó có trc thăng cp cu đ khi phát hin quân nhân lâm nn thì phái trc thăng ti bc v ch sao li không có trc thăng mà phi dùng tu ra đón thiếu tá Cường, khiến cho vic mang thiếu tá Cường vào b, thay vì ch mt không quá na tiếng vi tc đ ca trc thăng so vi khong cách vt được phi công Cường là không quá 60 km, li phi mt ti 9 tiếng rưỡi sau khi thiếu tá Cường được ngư dân cu (4 gi sáng thiếu tá Cường được ngư dân cu vt nhưng mãi ti 13 gi 30 mi được tu cp cu đưa vào đt lin.) May là thiếu tá Cường ch b xây xước nh. Nếu b thương nng e thiếu tá Cường không qua khi vi cung cách cp cu hành quân kiu này.

Mt câu hi khác cũng cn đt ra là vi l trình bay hun luyn đã biết, thi gian bay đã biết, và vùng hot đng ca phi cơ quá nh (b dài không ti 60 km t b), ti sao ngay lúc đu đơn v không dùng phi cơ quan sát ra tìm kiếm mà li dùng tu có tm nhìn rt hn chế so vi tm nhìn t trên không ca phi cơ quan sát và tc đ cũng quá chm so vi phi cơ? Phi cơ quan sát là loi phi cơ nh thông dng gm ch mt phi công và mt quan sát viên ngi phía sau dùng ng nhòm quan sát phía dưới. Trong chiến tranh Vit Nam, phi cơ này luôn luôn được dùng (hàng ngày) đ quan sát viên quan sát mc tiêu dưới đt ch đim cho phi cơ chiến đu oanh tc hay pháo binh bn vào mc tiêu đi phương. Nếu dùng phi cơ quan sát ngay t đu thì nhiu phn trăm chc chn s tìm thy phi công lâm nn ch sau vài tiếng đng h ch không mt gn 24 tiếng như thc tế.

Mt câu hi khác cũng cn nêu lên là ti sao ngay sau khi tai nn xy ra, tòa đi s Hoa Kỳ đã đ ngh giúp tìm kiếm mà Vit Nam không chp nhn? Vic tìm kiếm này hoàn toàn là vn đ nhân đo, không có tích cách bí mt quc phòng gì c. Ai cũng biết, vi phương tin k thut hin đi, nếu Hoa kỳ giúp sc thì vic tìm kiếm phi công mt tích s mau chóng hơn nhiu. Ít ra là người dân thường cũng biết rng Hoa Kỳ mà tìm kiếm thì h s dùng không nh chp t v tinh, chưa k nhiu máy móc ti tân khác mà chúng ta không biết. Nhưng trong khi t chi s giúp sc ca Hoa Kỳ thì Thượng Tướng Nguyn Chí Vnh li yêu cu Trung Quc giúp đ. Hành đng này càng khiến người dân thc mc.

Mt câu hi khác là ti sao Không Quân Vit Nam li đưa chiếc Casa-212 bay đi tìm kiếm hai phi cơ mt tích trong khi phi cơ này ch là phi cơ vn ti loi nh, không phi là loi phi cơ tìm kiếm hay cp cu người b nn (CASA Cargolifters: xin xem đường link kèm phía dưới) (2).

Và câu hi cui cùng là ti sao bay đi tìm kiếm hai chiếc máy bay mt tích li phi c phi hành đoàn có ti 9 người? Ngoài phi công và quan sát viên thì 7 người còn li trong phi hành đoàn làm công tác gì? Rõ ràng người dân có quyn nghi ng là 7 người còn li tham gia đoàn cp cu ch vì tò mò đi chơi vì h không có nhim v gì c. Nếu như vy thì là mt hành đng hết sc vô nguyên tc trong quân đi và s mt mát ca h là mt thit hi vô ích cho quân đi và cho cá nhân h. Liu s thit mng ca 7 người ngày có được coi là mt s hy sinh trong khi thi hành nhim v hay không?

Nhng vn đ nêu trên thuc 4 loi vn đ, trong nhiu loi vn đ khác, ca tiêu lnh hành quân là 1-ch huy & tham mưu 2-Trang b & tiếp liu 3-Thông tin & liên lc và 4-Tìm kiếm & cp cu & tn thương. Tôi biết chc chn quân đi min Bc đã thc hin tt 4 loi vn đ này trong mi cuc hành quân trước kia. Không hiu ti sao Không Quân Vit Nam ngày nay li có nhng thiếu sót trm trong như vy. Nếu không sm ci tiến thì không th đm đương được nhim v bo v t quc chng ngoi xâm đang nhòm ngó đt nước ta.

Nguyn Tường Tâm
 
Tham kho:
(1) Scott O’Grady