25 juin 2016

Nước Anh rời khỏi EU và hệ lụy với Việt Nam


Tiến sĩ Lê Đăng Doanh trả lời phỏng vấn của nhà báo Trấn Quang Thành


Cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6/2016 với 52% số phiếu tán thành, nước Anh đã lựa chọn ra khỏi Liên minh chấu Âu
Tác động của quyết định này hệ lụy thế nào đến nước Anh, đến các nước còn lại của EU, của thế giới. Đặc biệt đối với Việt Nam nó sẽ hệ lụy ra sao?

Từ Hà Nội Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã bình luận qua cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe