05 août 2016

DÂN CHỦ ĐỂ THÚC ĐẨY ĐẤT NƯỚC TIÊN BỘ

Nhà báo Nguyễn An Dân trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành


Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tao trên Biển Đông

Trong thời gian vừa qua vụ Formosa được dư luận quan tâm không chỉ là vì ven biển miền Trung bị nhiễm độc nặng, cá chết hàng loạt mà con vì một vấn đề lớn hơn đó là an ninh quốc gia chủ quyền đất nước.

Từ Sài Gòn, nhà báo Nguyễn An Dân đã nói lên những suy tư của mình về hiện tình đất nước và phong trào dân chủ qua cuộc trò chuyện vói nhà báo Trần Quang Thành.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe