24 août 2016

THẢM HỌA FORMOSA VŨNG ÁNG - HỆ QUẢ TẤT YẾU CỦA MỘT NHÀ NƯỚC THAM NHŨNG

Nhà văn Phạm Đình Trọng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành


Thảm họa Formosa Vũng Áng làm môi trường biển nhiễm độc nghiêm trọng cuộc sống của hàng chục triệu người dân thuộc 4 tiinhr ven biển miền Trung vốn đã kho khăn lại chồng chất thêm khó khăn.Không chỉ thảm họa Formosa Vũng Áng mà nhiều thẩm họa khác đang đe dọa đên an ninh quốc phòng, đến đời sống chính trị - xã hội của đât nước.

Từ Sài Gòn nhà văn Phạm Đình Trọng đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề : “Thảm họa Formosa Vũng Áng – Hệ quả tât yếu của một nhà nước tham nhũng”

Nội dung như sau – Moi qúi vịị cùng nghe