27 août 2016

Về bài báo “ Đã đến lúc cần phải đối thoại”

 Giáo sư Chu Hảo trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành

Kết quả hình ảnh cho Đối Thoại


Mới đây trên một vài trang mạng xã hôi có đăng bài của Giáo sư Chu Hảo mạng tựa đề “Đã đến lúc cần phải đối thoại”

Theo tác giả “Đấy là cuộc Đối thoại công khai giữa Ban lãnh đạo đảng cầm quyền và nhà nước với đại diện những người có ý kiến bất đồng ôn hòa, xây dựng ở trong đảng và mọi tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước

Phản hồi bài báo có người đồng thuận với tác giả về nội dung đối thoại đối tượng đối thoại cách tiến hành đối thoại. Nhưng cũng có người không tán thành với nội dung bài viết về nhiều khía cạnh đặc biệt khi tác giả nêu người chủ cuộc đối thoại là giới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam
Họ khẳng định suốt hơn 70 cướp quyền và cai trị đất  nước với bạo lực chuyên chính vô sản giới lãnh đạo cộng sản Việt Nam đã gây nhiều tội ác đẫm máu đối với dân tộc, đối với đồng bào mình. Họ không còn chỗ đứng trong lòng dân tộc,  họ phải ra đi.  Chế độ độc tài toàn trị phải bị xoá bỏ.
Để làm rõ thêm vấn đề mà bài báo đã nêu lên       Giáo sư Chu Hảo đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành.
Mời quí vị theo dõi nội dung cuộc trao đổi và mong nhận được ý kiến bàn luận của quí vị