16 août 2016

VỤ ÁN ÔN NHU HẦU LỘ RÕ BỘ MẶT XẢO TRÁ CỦA CÔNG SẢN ViỆT NAM VỀ HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC

Nhà văn Võ Thị Hảo trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhNgôi nhà 7 phô Ôn Như Hầu nay là phố Nguyễn Gia Thiều – Hà Nội (Ảnh internet)


Cách đây 70 năm vào ngày 12/7/1946 lưc lương công an cộng sản Việt Nam đã đồng loat tấn công các cơ sở của Quốc dân đảng trên toàn quốc , trong đó có nhà số 7 phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiều Hà Nội
Giới cầm quyền công sản Việt Nam biện bạch vụ tấn công là nhằm để đập tan một âm mưu đảo chính lật đổ chính phủ.

Trả lời đài RFA ông Trần Tử Thanh, hiện là Chủ tịch Hội đồng đại biểu Quốc dân đảng, đang sống tại Virginia, Hoa Kỳ nêu rõ :

“Vụ đảo chánh lật đổ chính phủ thì chính ngay ông Võ Nguyên Giáp cũng đã liên hệ với một sĩ quan của Pháp để chính thức xin yểm trợ cho ông ta một số vũ khí tối tân, cũng như một số sĩ quan Pháp, để ông ta tấn công vào các cơ sở của Việt Nam Quốc dân đảng. Như vậy làm sao nói Việt Nam Quốc dân đảng liên hệ với Pháp được, tài liệu của những người cộng sản sau này cũng có đề cập đến vấn đề đó.”

Nguyên do đưa đên vụ án Ôn Như Hầu, ông Trần Tử Thanh cho rằng “đó là đảng cộng sản muốn độc chiếm quyền lãnh đạo chính trị: Ông Hồ Chí Minh tham quyền hành, muốn đảng cộng sản nắm hết quyền, và khi chính phủ liên hiệp quốc gia và cộng sản được thành lập, ông ta dần dần loại bỏ các thành phần quốc gia ra khỏi chính phủ bằng cách gây nên một vụ án.”Nhà văn Võ Thị Hảo trong cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành khẳng định hòa hợp hòa giải dân tộc của giớ bạo quyền cộng sản chỉ là một thủ đoạn xảo trá để chiếm độc quyền thống trị.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe.