01 août 2016

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: TRẢ LỜI cô thị KIM NGÂN , QUỐC HỘI30 Tháng 7 - 2016 

...dạ, em có đóng thuế! :Thuế đất, thuế nhà, thuế xe, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế đường bộ, thuế môi trường...vân vân...

Câu hỏi đó đáng lẽ phải để chúng em hỏi mới đúng!
"CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐẤT NƯỚC CHƯA?"
 

Nhưng, ...

 


 
Đường vẫn ngập
Cây vẫn bật gốc
Giá xăng vẫn tăng
Giá điện vẫn tăng
Tiền vẫn lạm phát
Trẻ em vẫn đói khát
Cá vẫn chết
Biển vẫn chết
Thức ăn vẫn nhiễm độc
Thức uống vẫn nhiễm chì
Formosa vẫn ở đây!
Tượng đài vẫn xây
Công trình vẫn bỏ phế
Trộm cắp vẫn như rươi
Học sinh vẫn đánh nhau
Bệnh viện vẫn thờ ơ
Tiến sĩ vẫn ngu ngơ
Nhà trường vẫn vô cảm
"Đầy tớ" vẫn ăn tham
Giấy tờ vẫn lằng nhằng
Cán bộ vẫn rung đùi nhũng nhiễu
Vì đã có thẻ xanh
Còn TQ vẫn đi loanh quanh trong nhà mình mà nói rằng nhà họ!

 


--------

 

Vậy, câu hỏi đó đáng lẽ phải để chúng em hỏi mới đúng!
"CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO ĐẤT NƯỚC CHƯA?"
 


Trách nhiệm người dân là "đóng thuế", còn "làm gì" là trách nhiệm của những người lãnh đạo mà cô! 

 


Xin phép không viết hoa từ "cô"!

 
Nguồn: Theo Blog Tểu