06 août 2016

Xuống đường phản đối Formosa là thực hiện ý thức công dân

Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang ThànhBiểu tình tại Hà Nội 1/5/2016 phản đối Formosa gây thảm họa nhiễm đọc biển - Ảnh iternet


Suốt mấy tháng qua trong khi rủng rưng trước cuộc sống điêu đứng của người dân vì thảm họa môi trường do Formosa gây nên, giới cầm quyền cộng sản lại ra sức tìm cách bao che, giảm nhẹ những sai phạm nghiêm trọng mà tập đoàn Formosa đã gây nên, thẳng tay đàn áp những cuộc xuống đường ôn hòa của người dân lên án Formosa gây thảm họa môi trường.

Từ Sài Gòn luật sư Lê Công Định đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành. Ông khẳng định xuống đường phản đối Formosa là thực hiện ý thức công dân.

Nội dung như sau – Mời quí vi cùng nghe