08 août 2016

Phân tích những lỗi ngụy biện trong nguyên văn câu nói của bà Ngân"Chúng ta ban hành luật này phải đảm bảo quyền lợi của đất nước và của nhân dân, đảm bảo không rối loạn đất nước (1).
Nếu ban hành luật này mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn, dân cũng không mong muốn (2)".Ở vế 1, bà Ngân phạm phải lỗi ngụy biện lươn trạch và ngụy biện lợi dụng rủi ro
- Luật biểu tình có thể làm rối loạn đất nước như thế nào?, bà ta ko phân tích, ko đưa ra dẫn chứng, chỉ đơn giản là 1 sự dọa dẫm vô căn cứ

- Luật biểu tình sao lại có thể không đảm bảo quyền lợi của đất nước và nhân dân? Nhân dân ở đây chính là con người, mà con người cần phải có quyền Tự do ngôn luận và hình thức cao nhất của TDNL chính là Biểu tình tự do trong ôn hòa và hợp pháp để cất lên tiếng nói ở hình thức đại chúng. Tước đi quyền biểu tình mới là ko đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Tiếp nữa điều 25 Hiến pháp nước CH XHCN VN cho phép công dân biểu tình... thì việc nhà nước ko ban hành luật biểu tình mới là ko đảm bảo quyền lợi của đất nước, vi hiến (làm trái Hiến pháp) rất rõ ràng.

Ở vế 2, bà Ngân phạm lỗi ngụy biện lợi dụng đám đông, dựa vào quần chúng. Bà nói ban hành luật biểu tình ko ai mong muốn, dân cũng ko mong muốn... dựa vào đâu để bà nói điều này khi mà nhà cầm quyền chưa bao giờ Trưng cầu dân ý toàn dân, hỏi ý kiến 90 triệu dân có cần biểu tình hay ko. Ở đây bà còn mắc lỗi ngụy biện nhét chữ vào miệng người khác. Bà đã nhét chữ vào miệng toàn dân là "không mong muốn vì sợ rối loạn"

Thực tế xét trên lịch sử nhân loại, Biểu tình chỉ làm lợi cho xã hội chứ ko gây hại. Nhờ biểu tình mà chế độ phân biệt chủng tộc mới chấm dứt, nhờ biểu tình mà phụ nữ được đối xử bình đẳng như đàn ông, nhờ biểu tình mà công nhân ở các quốc gia tiến bộ, văn minh không còn bị bóc lột, cải thiện được đời sống. 100 năm trước ở VN nhờ phong trào biểu tình chống sưu thuế ở Trung Kỳ mà mở ra những con đường đấu tranh đưa VN thoát khỏi thuộc địa, lịch sử cộng sản cũng khoe rằng HCM - ông tổ của cái đảng bà Ngân cũng tham gia trong phong trào biểu tình đó.

Cách mạng Tháng 10 Nga của nước anh hai cộng sản, Cách mạng Tân Hơi của anh ba cộng sản lật đổ phong kiến cũng từ biểu tình mà ra. Với những dẫn chứng lịch sử rõ mồn một như vậy cho thấy Biểu tình chỉ giúp hoàn thiện xã hội, làm đất nước tốt hơn chứ ko làm đất nước rối loạn. Và phải nhấn mạnh trong thời đại ngày nay là BIỂU TÌNH ÔN HÒA, BẤT BẠO ĐỘNG.

Các nước Mỹ, Nhật, Úc, Anh, Bắc Âu người dân biểu tình ôn hòa hàng ngày, đất nước họ có loạn ko... hay là đất nước của họ ngày càng nhân bản hơn. Sự vụ gần nhất nhờ mấy ngàn người ở VN biểu tình đòi minh bạch nguyên nhân cá chết, yêu cầu điều tra Formosa... tuy bị quốc nội bưng bít nhưng cũng đã gây tiếng vang quốc tế - nhờ đó truyền thông và chính quyền Đài Loan mới biết đến, vào cuộc và gây áp lực buộc FMS phải nhận lỗi và đền bù