11 février 2018

Đi làm osin quốc tế là nhiệm vụ chính trị cao cả?!
Ngày xưa chống Mỹ, chống tây
Ngày nay chống gậy ăn mày bốn phương
Thương cho thân phận xứ lừa
"Xuất khẩu lao động" đã vừa lòng chưa?

"Nhiệm vụ chính trị" là chi?
Cu li ngang dọc khắp nơi xứ người
Lãnh đạo một lũ đười ươi
Xem dân như những món hàng bán mua. 

P/s : Cửu vạn nói mẹ cho nhanh
        "Xuất khẩu lao động" nghe kinh vãi hồn
        Tiên sư một lũ mặt.. ồn
        Đánh tráo khái niệm dối lừa mị dân !!!