26 février 2018

“Tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng”


Dân trí: Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) vừa công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2017, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân về tham nhũng trong khu vực công. Trong đó, Việt Nam đạt 35/100 điểm, xếp hạng 107/180 toàn cầu. 

 

Tổ chức Hướng tới Minh bạch (TT) - cơ quan đầu mối quốc gia của TI tại Việt Nam - cho rằng việc tăng nhẹ điểm CPI trong hai năm liên tiếp (2016-2017) là chỉ báo tích cực đối với các nỗ lực phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua.
Tuy nhiên, xét trên thang điểm từ 0 -100 của CPI, trong đó 0 là rất tham nhũng và 100 là rất trong sạch, vấn đề tham nhũng trong khu vực công ở Việt Nam vẫn được cho là rất nghiêm trọng. Kết quả này cũng tái khẳng định đánh giá của Đảng và Nhà nước về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam.
Trong năm 2017, với những cam kết mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, công tác phòng chống tham nhũng trong nước đã đạt được một số kết quả nổi bật, bao gồm việc xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến nhiều cán bộ cấp cao. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về phòng chống tham nhũng như tiến hành sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng hiện hành theo hướng phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.
Tổ chức này cho rằng Việt Nam cần đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, củng cố và xây dựng các thể chế hiệu quả, gắn với trách nhiệm giải trình và có sự tham gia của toàn xã hội.
Cụ thể, TT khuyến nghị nâng cao tính hiệu quả trong công tác giám sát của Quốc hội và tính độc lập trong xét xử của các cơ quan tư pháp. Đẩy mạnh nỗ lực phòng chống tham nhũng trong các lĩnh vực người dân thường xuyên phải đối mặt với hối lộ và tham nhũng (cảnh sát, y tế công và giáo dục công).
Đồng thời hoàn thiện cơ sở pháp luật về bảo vệ người tố cáo tham nhũng nhằm khuyến khích sự tham gia của người dân và cộng đồng vào công tác phòng chống tham nhũng.
TT khẳng định tham nhũng đe dọa đến khả năng cạnh tranh công bằng của các doanh nghiệp, vì vậy doanh nghiệp cần chủ động tham gia phòng chống, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính để phát triển bền vững. Bên cạnh đó phải tăng cường năng lực phòng chống tham nhũng nội bộ, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhà nước; công bố công khai chương trình phòng chống tham nhũng của doanh nghiệp trên các trang thông tin điện tử, trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực quốc tế.
TT cũng nhấn mạnh, tham nhũng không thể bị đẩy lùi nếu không có sự tham gia tích cực của báo chí, người dân và các tổ chức xã hội. Chính vì thế cần thực hiện quyền tiếp cận thông tin và tham gia giám sát việc thực hiện Luật Tiếp cận thông tin 2016. Chủ động thực hành liêm chính, tố cáo các vụ việc tham nhũng, hối lộ ở các cấp độ khác nhau, trước hết bằng cách tự trang bị kiến thức và thông tin pháp luật, trong đó có pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Thế Kha

http://dantri.com.vn/xa-hoi/tham-nhung-trong-khu-vuc-cong-o-viet-nam-van-duoc-cho-la-rat-nghiem-trong-20180222101130988.htmhttp://dantri.com.vn/xa-hoi/tham-nhung-trong-khu-vuc-cong-o-viet-nam-van-duoc-cho-la-rat-nghiem-trong-20180222101130988.htm