30 août 2019

NĂNG LỰC


Trương Tuần

Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019- Kính cụ, lâu không gặp nhau, chẳng hay có chuyện gì mới không cụ?

- Mới quá nhiều, buồn quá nhiều.

- Sao buồn cụ ?

- Thì thấy các quan chém gió phần phật..

- Chém cái gì ?

- Thì thấy toàn đầu tầu, cường quốc, trung tâm của thế giới cả, bốc phét nó cũng vừa thôi chứ.

- Cụ ơi đó là một năng lực để tiến xa.

- Ô chém gió là một năng lực thật hả cụ ?

- Thì VƯỠN...
 
http://trannhuong.top/tin-tuc-54343/nang-luc.vhtm