13 août 2019

TÀU CỘNG RẤT TỐT

Huỳnh Ngọc Chênh
Mặc dù Việt Nam đưa tàu cảnh sát biển ra nghênh chiến gây căng thẳng ở bãi Tư Chính, nhưng phía Tàu cộng vẫn đối xử rất tốt với lãnh đạo VN.
Họ đã đón tiếp chủ tịch quốc hội Kim Ngân rất trọng thị tại Bắc Kinh.
Mời trưởng ban tuyên giáo Võ Văn Thưởng qua tận nước họ để bồi dưỡng kiến thức và kinh nghiệm về tuyên truyền đấu tranh giai cấp.
Đưa dàn bác sĩ tài giỏi qua tận Hà Nội cứu chữa và chăm sóc sức khỏe cho tổng bí chủ từ khi ông ngã bệnh.
Rước hết đám tội phạm đánh bạc về nước trị tội nghiêm khắc không để phiền lòng VN
...
Tóm lại là chúng nó rất tốt với lãnh đạo đảng ”ta”