23 mai 2021

BỘ TRƯỞNG THỂ KHÔN NGOAN TỪ CHỨC HAY CHẤP NHẬN CÁCH CHỨC !

 TS Trần Đình Bá

Tối hậu thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra rất rõ ràng : Không thể lằng nhằng như những lời hứa vể Đường Sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông và hàng trăm lời hứa khác . Mốc thời gian 24/5/2021 là rõ ràng , bộ trưởng Thể có làm được hay không làm được phải trả lời trước Thủ tướng . https://dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-gtvt-tuc-toc-dat-hang-bao-tri-duong-sat-quoc-gia-sau-lenh-thu-tuong-20210521101137996.htm

Ngay sau "lệnh" của Thủ tướng, ngày 20/5, Bộ GTVT có văn bản gửi các đơn vị có liên quan là Vụ Kết cấu hạ tầng, Tài chính, Pháp chế, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

      Liệu cấp dưới có nghe lệnh của bộ trưởng " Hứa " Văn Thể hay không !? chắc chắn là khó thực hiện được vì giờ đây Bộ trưởng đã " lực bất tòng tâm " . "Bóng ma" Đinh La Thăng , Nguyễn Hồng Trường , Nguyễn Việt Tiến , Cục trưởng ĐS tự sát tại Văn phòng bộ ...và các quần thần dưới quyền đang kinh hãi trong "hội chứng Tâm thần phân liệt " ( hội chứng hoảng loạn ) , không ai dám làm , dám ký thì ...chắc chắn sẽ có những tờ A4 quyết định của Thủ tướng với Bộ trưởng , Thứ trưởng - Cục trưởng theo nguyên tắc chỉ đạo " Ba không " !    

      Dấu hiệu mới đây ngày 21/5 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố cương quyết xóa bỏ "xin-cho", chống tiêu cực trong đầu tư công; phải bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.  

 https://dantri.com.vn/kinh-doanh/thu-tuong-xoa-bo-xincho-bao-ve-nhung-nguoi-dam-nghi-dam-lam-20210521115325509.htm

      " Không làm được thì phải đứng sang một bên " , " Mắt xích nào yếu là phải thay ngay "  ..., mốc thời gian cho những mệnh lệnh là những  thông điệp mạnh mẻ của Đảng - Nhà nước và Chính phủ .     Như vậy Bộ trưởng  GTVT " Hứa " Văn Thể khó có thể quanh co hứa hảo và kết cục về công tác cán bộ có thể có những đột phá trong đầu tư công , xóa bỏ " Xin - Cho "  - đặc biệt là công tác cán bộ ở bộ GTVT vốn được coi là mắt xích yếu nhất của cả hệ thống Chính trị ! 

 

        TS Trần Đình Bá - trandinhba.vt@gmail.com 

Cellphone: 0913758555