19 mai 2021

Thưa với Thủ tướng

Nguyễn Đình Cống

Làm việc với lãnh đạo TP HCM ngày 13/5/2021, Thủ tướng đề cập đến một số quan điểm phát triển, trong đó có các ý quan trọng như là : Điều gì địa phương làm tốt hơn thì Chính phủ và các Bộ để cho địa phương làm. Điều gì người dân, xã hội làm tốt thì giao cho người dân và xã hội làm. Bảo vệ người dám nghĩ dám làm, dám nói. Hành động không vì lợi ích cá nhân, không vì lợi ích nhóm thì Đảng, Chính phủ phải bảo vệ.


Những ý đó làm nức lòng một số người, nhưng cũng gây nên sự nghi ngờ ở một số người khác. Nức lòng vì làm được như vậy là một bước tiến đột phá để phát triển đất nước. Nghi ngờ vì biết đâu Thủ tướng chỉ biết nói hay mà chưa biết làm, không dám làm.

Xin thưa rằng, nếu Thủ tướng không dám làm thì tôi đành tạm chịu, chưa nghĩ ra kế gì hay, nhưng khi Thủ tướng chưa biết làm thì tôi xin hiến vài kế sách.

Thủ tướng nêu ra những người dám nghĩ, dám làm, dám nói. Đảng, Chính phủ phải bảo vệ họ khi họ không vì lợi ích cá nhân. Vấn đề không phải chỉ dừng lại ở việc bảo vệ họ mà phải tìm hiểu họ, lắng nghe họ và tạo điều kiện để họ phát huy tác dụng tốt đẹp trong công cuộc phát triển đất nước vì tự do và hạnh phúc của toàn dân.

 Trước hết phải phát hiện họ là những ai, trình độ và quan điểm như thế nào, có phải thật sự họ hành động vì ích nước lợi dân, không vì tư lợi hoặc thù oán. Những người này được an ninh nhà nước nắm khá rõ. Đừng xem họ thuộc thế lực thù địch là được. Những ai đang bị giam cầm oan ức phải được xét xử lại thật công bằng, được trả lại tự do.

Tiếp đến là ban hành Luật tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội. Trong lúc chờ đợi các Luật đó phát huy tác dụng thì Chính phủ cần tạo điều kiện để các cuộc trao đổi quan điểm được tiến hành. Về việc này Chính phủ chỉ cần ra một nghị quyết cho phép với những điều kiện ràng buộc nào đó rồi để cho các tổ chức xã hội dân sự, các câu lạc bộ, các đoàn thể quần chúng và cả các cơ quan hữu trách phát huy sáng kiền tổ chức các cuộc đối thoại, các buổi thuyết trình. Trong các buổi đó bố trí an ninh theo dõi công khai. Nếu có chứng cứ rõ ràng về ai đó có hành động vi phạm luật pháp thì cho bắt và lập tòa xét xử ngay. Làm việc công khai, quang minh chính đại, tôn trọng công lý thì không ngại gì cả.

Thủ tướng đang cần tạo lập niềm tin của dân. Để có được niềm tin thì cùng với nói hay phải làm được một số việc  trong phạm vi quyền hạn.