19 mai 2021

”HỌC THẬT,THI THẬT, NHÂN TÀI THẬT”


Thủ tướng Minh Chính vừa chỉ đạo:
Giáo dục đào tạo phải thật ngay
”Học thật, thi thật, nhân tài thật”.
Không nên dối trá tạo cướp ngày.

Ngài Nguyễn Thiện Nhân từng tuyên bố
”Tiêu cực thi cử, quyết nói không”,
”Tôi là người Nam nói giọng Bắc”
”không gạt bà con”. Đâu thật lòng ?

Ba X khi rời ghế thủ tướng,
làm “Người tử tế” ghé thăm chùa,
tạm biệt quan trường không tử tế,
nơi ghế rao bán, lắm kẻ mua.

Thủ tướng Xuân Phúc, qua chủ tịch
Dân chủ tào lao chuyển ngài sang.
Dân đâu bầu bán, lờ mờ quậy,
như virus hiếm giết Đại Quang.

Như thể, cán bộ đểu cáng thật,
quyết lừa mị dân, quyết độc tài,
học dối, thi giả, nhân tài dởm,
toàn trị ngu dân để dễ sai.

Thảo Điền, 2021
Đoàn Thuận