08 mai 2021

LEO THANG . . . TỘI ÁC


Phan Anh HữuTháng 6. 2020. Nhà cầm quyền cộng sản tại tỉnh Hòa Bình và Thành phố Hà Nội đã gia tăng đàn áp nhân quyền, khủng bố những người Dân cất lên tiếng nói biểu đạt ôn hòa về những sự thật, bức xúc trong Xã hội.

Từ sự khiếp nhược hèn yếu và tiếp tay cho xâm lấn phi pháp lãnh thổ Đất liền, Biển đảo Việt nam, của cộng sản Trung quốc. Đến các chiêu bài cướp đất Dân oan và dùng vũ lực đánh thẳng vào các Xóm thôn, xả súng tận . . . Phòng ngủ.

Đã phơi bày bản chất độc tài tàn bạo khát máu, khát đất của một chế độ hèn với giặc, ác với Dân. Mang tên : Đảng cộng sản Việt nam.


Tại tỉnh Hòa Bình : Chúng đã tùy tiện bắt giữ : Bà, Cấn Thị Thêu và con trai là Anh, Trịnh Bá Tư. Cùng thời điểm tại Hà Nội : Anh, Trịnh Bá Phương và Chị, Nguyễn Thị Tâm cũng bị An ninh cộng sản bắt cóc.

Họ là những Công dân yêu Nước, chăm chỉ lao động trên quê hương, mưu sinh lương thiện trong xã hội. Như biết bao người Dân khác trên khắp các vùng miền cả Nước, là nạn nhân của bất công xã hội, của cường quyền cộng sản cướp đất.

Hôm nay, ngày : 5. 5. 2021. Giới cầm quyền địa phương tỉnh : Hòa Bình đã đưa ra cái gọi là xét xử vô pháp, hòng trả thù tàn bạo những tiếng nói dũng cảm, đấu tranh cho sự thật của người Dân. Giáng xuống :

- Chị : Cấn Thị Thêu. 8 năm tù giam và 3 năm quản chế.

- Anh : Trịnh Bá Tư. 8 năm tù giam và 3 năm quản chế.

Cộng đồng xã hội cùng dư luận cả trong, ngoài Nước hết sức bất bình căm phấn, mạnh mẽ lên án sự leo thang tội ác mới này của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam. Và yêu cầu trả Tự do ngay tức khắc vô điều kiện, cho những người Dân vô tội trên.

Bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư

 

 

( 5. 5. 2021 ).

 

Tư. Cùng thời điểm tại Hà Nội : Anh, Trịnh Bá Phương và Chị, Nguyễn Thị Tâm cũng bị An ninh cộng sản bắt cóc. Họ là những Công dân yêu Nước, chăm chỉ lao động trên quê hương, mưu sinh lương thiện trong xã hội. Như biết bao người Dân khác trên khắp các vùng miền cả Nước, là nạn nhân của bất công xã hội, của cường quyền cộng sản cướp đất. Hôm nay, ngày : 5. 5. 2021. Giới cầm quyền địa phương tỉnh : Hòa Bình đã đưa ra cái gọi là xét xử vô pháp, hòng trả thù tàn bạo những tiếng nói dũng cảm, đấu tranh cho sự thật của người Dân. Giáng xuống : - Chị : Cấn Thị Thêu. 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. - Anh : Trịnh Bá Tư. 8 năm tù giam và 3 năm quản chế. Cộng đồng xã hội cùng dư luận cả trong, ngoài Nước hết sức bất bình căm phấn, mạnh mẽ lên án sự leo thang tội ác mới này của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam. Và yêu cầu trả Tự do ngay tức khắc vô điều kiện, cho những người Dân vô tội trên. ( 5. 5. 2021 ).