23 mai 2021

“DÂN CHỦ TÀO LAO”

1.  

Dân chủ tập trung, Dân lặng thầm.
Độc tài toàn trị gần trăm năm.
”Đảng cử dân bầu” vào Quốc hội,
”Bộ phận không nhỏ” làm “Nội xâm”.

Dân chủ tập trung, Quan lộng quyền,
theo "tư bản đỏ" cấp ủy viên,
bảo kê sòng bạc, chiếm dụng đất,
sợ giặc Bắc phương, hại Dân hiền.

Dân chủ tập trung”  đâu “tào lao”.
chỉ theo chủ nghĩa Mác Lê Mao,
tuyệt đối một lòng trung với Đảng.
dù “tự diễn biến” hay “thoái trào”.

2.
Dân chủ tào lao, Dân Đồng Tâm,
lập làng kháng chiến chống “Nội xâm”.
Ba ngàn công an vào đàn áp,
giết Lê Đình Kình trong tối tăm.

Dân chủ tào lao, Dân oan sai,
phản đối “Bầy sâu” cạp đất đai.
Thủ Thiêm khiếu kiện hai thập kỷ.
”Đỉnh cao trí tuệ” không đoái hoài.

Dân chù tào lao, Dân biểu tình,
đả đảo “nhượng địa” cho Bắc Kinh.
chống “Luật đặc khu”, luật bán nước.
”Thanh gươm lá chắn” theo rập rình.

Dân chủ tào lào”  không “tập trung”.
luôn vì Tổ Quốc, quyết bài Trung,
phản đối bất kỳ ai cướp Đất
chống bọn đưa Dân vào lao lung.

Thảo Diền, 2021
Đoàn Thuận