28 mai 2021

Thơ Thái Bá Tân


Xã hội này độc ác
Do người xấu một phần.
Phần nhiều do người tốt
Im lặng để yên thân.

 

Thái Tân Bá