12 mai 2021

TS TRẦN ĐÌNH BÁ : KHUYÊN BỘ TRƯỞNG THẾ PHẢI TỪ CHỨC NGAY TỨC KHẮC !

TS TRẦN ĐÌNH BÁ

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể

 Bộ trưởng Thể thân mến, Thầy khuyên bộ trưởng  như sau: 


    TRONG TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN CÓ CẶP PHẠM TRÙ " HIỆN TƯỢNG - BẢN CHẤT " ! 

      "KHÔNG CÓ LỬA THÌ LÀM SAO CÓ KHÓI" , NẾU KG CÓ BỘ TRƯỞNG "BẬT ĐÈN XANH" THÌ NHÂN VIÊN DƯỚI QUYỀN "CÓ CHO KẸO CŨNG KHÔNG DÁM "! 

     BỘ TRƯỞNG LÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ,lớn tuổi - có địa vị , có trí khôn  HÃY CAN ĐẢM LÊN NHẬN TRÁCH NHIỆM NÀY . CẤP DƯỚI NHỎ TUỔI HƠN , DẠI DỘT LÀM THEO CHỈ ĐẠO CỦA MÌNH CŨNG LÀ TỨC THỚI , CÓ LỖI LẦM CŨNG DO MÌNH QUẢN LÝ , TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU - ĐỪNG QUANH CO ! 

 

https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhan-vien-mao-danh-bo-truong-gtvt-gui-hang-co-the-bi-xu-ly-nhu-the-nao-20210509090704571.htm

https://www.youtube.com/watch?v=G2kA5vV8Ddw

    TS TRẦN ĐÌNH BÁ :  Tục ngữ VN có câu " Con dại cái mang " hoặc " Thượng bất chính hạ tác loạn " .  Cán bộ cấp trên không nghiêm minh thì  nhân  viên của bộ GTVT coi thường pháp luật kỷ cương thì hậu quả trước sau sẽ như thế !  

    Với rất nhiều tai tiếng và năng lực vô cùng  yếu kém , bộ trưởng Thể nên từ chức để nêu gương sáng cho nhân viên học tập ! 

      Bộ GtVt đang là mắt xích yếu nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị . Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì " MẮT XÍCH NÀO YẾU LÀ PHẢI THAY NGAY " ..  Vì vậy phải thay mắt xích yếu kém này ! 

                                        

--

Trần Đình Bá

Cellphone: 0913758555