02 mai 2021

Bộ GTVT xin 'thông cảm' vì Cát Linh - Hà Đông lại không kịp chạy từ 1.5

Mai Hà

Tàu Cát Linh - Hà Đông không kịp chạy vào 1.5 
Ảnh Ngọc Thắng

Tối nay, 29.4, Bộ GTVT đã phát đi thông cáo về tiến độ thực hiện Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông. 


Theo Bộ GTVT, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị. Từ đầu tháng 4 đến nay, Ban Quản lý dự án Đường sắt (Ban QLDA) và Công ty Metro Hà Nội đã hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ tài liệu, hoàn thành công tác kiểm đếm tài sản dự án tại hiện trường.

Bộ GTVT cho biết đã phối hợp với UBND TP.Hà Nội trong việc tiếp nhận Dự án và hoàn thiện các giải pháp xử lý đối với những khuyến cáo của tư vấn đánh giá An toàn hệ thống (ACT).

Trong thời gian chờ kết quả đánh giá của Tư vấn ACT, ngày 26.4, Bộ GTVT đã có báo cáo “Hoàn thành thi công xây dựng công trình Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông” gửi Hội đồng “Kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng”.

Theo quy trình của công tác cấp chứng chỉ an toàn hệ thống châu Âu, Tư vấn ACT phải báo cáo Ủy ban ISA (Ủy ban các tư vấn đánh giá an toàn độc lập mà Tư vấn ACT là thành viên) xem xét ra quyết định cuối cùng. Đến ngày 29.4, Tư vấn ACT đã ban hành chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án.

https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/bo-gtvt-xin-thong-cam-vi-cat-linh-ha-dong-lai-khong-kip-chay-tu-15-1376183.html?fbclid=IwAR3lYo4buEcW5T5_2YkbuxSYRtFpUHYgIPQYA74V9nvuHiD1QY3xfUzgjkA