Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2016

Sắp sửa đóng cửa công ty Intel Việt Nam?


Intel chính thức thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1997