27 septembre 2016

Sáng nay hơn 4.000 giáo dân huyện Quỷnh Lưu - Nghệ An đưa đơn khởi kiện Formosa

Hơn 4 ngàn người dân Quỳnh Lưu, Nghệ An đã cùng tập trung đến toà án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh hôm thứ Hai 26/9/2016 để nộp đơn kiện công ty Formosa xả thải gây ra thảm họa cá chết hàng loạt, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong vùng