17 septembre 2016

Dự án thép Hoa Sen: từ lừa bịp, không được... chuyển sang bịt mồm và tuyên truyền nội bộ
Khi một vấn đề được làm rầm rộ trên mọi phương tiện thông tin và sau đó lại ra lệnh cấm phản biện, đưa tin thì đó là dấu hiệu rõ nhất của sự bịp bợm bị vạch trần. Điều này đã xảy ra khi Ban tuyên giáo đảng ra lệnh “Dừng phản biện, đưa tin về dự án thép của Tôn Hoa Sen” kể từ ngày 13/9/2016 (1).
Bịt mồm báo chí đối với dư luận vẫn chưa đủ. Ngay tại địa phương mà dự án đang được âm mưu tiến hành bất kể mọi giá, Sở TT&TT tỉnh cũng đã gửi văn thư để yêu cầu cán bộ, cơ sở đảng ủng hộ dự án này.Công văn này cho thấy nỗ lực của tập đoàn lợi ích của đảng đứng sau dự án này đang đối diện với những phản ứng bất thuận lợi từ dư luận nên đang ra sức để "tạo sự đồng thuận" của người dân địa phương đối với dự án.


Bên cạnh đó là việc các đảng viên, cán bộ phải "nắm tình hình dư luận" và báo cáo tình hình bất ổn để giải quyết.


Nội dung của văn thư này cho thấy chính sách buộc mọi đảng viên phải suy nghĩ theo đúng một chiều đã định, trù dập mọi ý kiến khác chiều mà nội dung văn thư viết rằng: "kịp thời phát hiện, phản ảnh những vướng mắc phát sinh giúp lãnh đạo tỉnh sớm có biện pháp xử lý để ổn định tình hình trật tự tại địa phương"!


Tại sao từ vướng mắc về một dự án mà lại ảnh hưởng đến tình hình trật tự? Và biện pháp xử lý là gì?


Tại sao một dự án đầu tư mà từ tuyên giáo trung ương phải ra lệnh cho báo chí không được đăng tin, bình luận đến tuyên giáo địa phương phải ra văn thư yêu cầu mọi cơ sở, đảng viên "vào cuộc"?


Các quan chức từ trung ương đến địa phương sẽ được "hưởng" cái gì và bao nhiêu để phải làm đủ thứ trò như vậy?


Muốn biết hãy liên lạc với Trịnh Xuân Thanh!


Nguồn : Dân Làm Báo