29 septembre 2016

Đảng cộng sản Việt Nam đang khủng hoảng từ gốc đến ngọnBa Đình có biến Uỷ viên bộ chính trị hỗn chiến dữ dội, TBT Trọng bị trói tay, không thể cứu vãn