samedi 9 juin 2018

CỤ HAY NÓI LINH TINH


Trương Tuần- Cụ ơi, tức cảnh nên ra thư cụ ạ. Cụ nghe xem nhé:

Thông qua nhất định thông qua

Vì nhóm lợi ích mới là tối cao

Chỉ thương là cái đồng bào

Hay là xin chuyển sang Lào cho êm

- Thơ với chả phú, chẳng hiểu cụ nói cái gì.

- Thì ngẫu hứng, trúng đâu thì trúng

- Cụ định đi Lào à ?

- Bên ấy bình an lắm cụ ạ.

  Trung Quốc thì ngay ở đây.

- Cụ hay nói linh tinh bỏ mẹ

- Thì VƯỠN
 
http://trannhuong.net/tin-tuc-53465/cu-hay-noi-linh-tinh.vhtm