dimanche 8 septembre 2019

AI LÀM HẠI DÂN HẠI NƯỚC ?


Trương Tuần

Thứ tư ngày 4 tháng 9 năm 2019 2:57 PM - Cụ đọc mấy tin này chưa ?

- Tin gì cụ ?

- Đây: Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng cùng Vũ nhôm làm 'bốc hơi' 20.000 tỉ. Mobifone mua AVG: thất thoát gần 6500 tỷ.

- Ôi thật là kinh khủng. Mà họ tuyền là đảng viên xuất sắc, đức cao vọng trọng cả đó cụ.

- Nhân dân mình hóa ra chỉ biết đóng thuế xây dựng Đất nước, đánh giặc giữ nước chứ phá hoại thì không.

- Nói cho đúng họ là đảng viên thoái hóa biến chất. không chịu học tập...Chứ Đảng ta vẫn sáng ngời !

- Thì VƯỠN... 


http://trannhuong.top/tin-tuc-54356/ai-lam-hai-dan-hai-nuoc-.vhtm