02 mars 2022

Club Lê Hiếu Đằng sinh hoạt.

Đỗ Như Ly

Lê Hiếu Đằng

Sáng nay 25/2 Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng sinh hoạt thường kỳ hàng tháng. Có lẽ vì còn "hơi Tết" hoặc do còn lo cô Vi Wuhan "đeo ta", thậm chí bị "bánh canh" nên nhiều thành viên không tới được như anh Mười Thôn, anh Kha Lương Ngãi, anh Phạm Đình Trọng......


Anh Lê Thân chủ nhiệm Club tóm tắt tình hình trong và ngoài nước và nhắc lại chủ trương, đường lối, phương cách hoạt động của Club. Đó là vẫn dựa trên phương châm "khai dân trí-- chấn dân khí" của Cụ Pham Châu Trinh làm nền tảng. Do đó, phải kiên trì đóng góp ý kiến, đấu tranh với đảng CSVN để yêu cầu Nhà nước thực hiện Hiến Pháp và những cam kết với Quốc tế một cách nghiêm túc, tôn trọng người dân, không được coi dân là kẻ thù, đẩy họ sang phía đối nghịch và có tách nhiệm trước lịch sử. Vì biết rằng nội bộ đảng CSVN cũng đã, đang có những đấu tranh giữa những ý kiến tiến bộ, hợp thời đại, hợp lòng dân với những thế lực thủ cựu, bảo thử, kinh viện, sách vở, quan liêu xa rời quần chúng. Nói chung các thành viên có mặt đều hy vọng vào tương lai của Đất nước do rất tin tưởng và đặt niềm tin vào tầng lớp trẻ. Tất nhiên tầng lớp "lụ khụ" hiện nay, luôn gắng hết sức mình, hưởng ứng có thể với trách nhiệm cao của những người còn mong Đất nước sẽ tươi sáng hơn.

Vì vậy Club LHĐ sẵn sàng đối thoại tay đôi, nhóm, tổ chức với từng cá nhân, tập thể, tổ chức của Nhà nước để cùng nhau hiểu biết đúng về nhau, hầu sửa chữa những sai lầm hiện nay; còn quá khứ xa xưa không đào bới để hận thù dai giẳng không giải tỏa được. Cho nên phải kiên trì về thời gian, đa dạng về phương thức, linh hoạt về đề tài trên mọi lĩnh vực, mọi không gian, trong suốt chiều dài dân tộc. Không bi quan, nhưng cũng không nóng vội được. Lịch sử sẽ sang trang trong những yếu tố bất ngờ khi dân trí đã đủ để thay đổi cả xã hội, khi lượng, chất đủ đầy để chuyển hóa sự việc, xã hội, lúc đó không gì ngăn cản được bánh xe của Lịch sử.

Nhân bài viết của ông Lê Kiên Thành đề ra giải pháp đảng CSCSVN cần hỏi ý kiến Nhân Dân. Nhiều người cũng phân tích thêm, Nhân Dân nào đây, hay lại một số "cò mồi" đóng kịch để tâng bốc nhau, ve vãn nhau, qua mặt người dân thực chất? Cho nên cũng có ý kiến rất shock :" Quốc hội hãy tổ chức TRƯNG CẦU Ý DÂN về thể chế nhà nước là Cộng Sản hay Cộng Hòa". Ý kiến này, tuy cũng đáp ứng nguyện vọng nhiều người dân; nhưng có phần không thực tế do đảng CSVN khó chấp nhận công bằng, công khai, bình đẳng với các luồng tư tưởng khác đã có trong xã hội, nhưng chưa hình thành được tổ chức độc lập, do đảng CSVN vẫn đang độc trị. Dù sao thì đó cũng là đích đến của cả quá trình đấu tranh của người dân!

Về tình hình quốc tế, mọi người đều công phẫn, không chấp nhận với việc Putin đem quân đội đánh phá Ukraina để tạo nên nhóm tay sai lập ra Hai vùng Tự Trị Donesk, Luhank. Không chấp nhận hành động vừa ăn cướp vừa la làng, đào bới lịch sử hàng trăm năm để can thiệp một cách thô bạo, sống sượng, trơ chẽn, bỉ ổi vào nội tình Ukraina, nhằm thực hiện mục đích chính trị, kinh tế của Putin. Việc làm đó không phù hợp trào lưu lịch sử, không tạo ra sự hòa thuận, hạnh phúc cho mọi dân tộc trên thế giới. Hành động của Putin chỉ là hành động của kẻ cướp, của Sa Hòang cách nay hàng thế kỷ! Cần lên án, không ủng hộ, phản đối ! Phản đối! Phản đối!.

Trước khi kết thúc buổi gặp đầu xuân Nhâm Dần, Club đã selfe một bức hình kỷ niệm đầu xuân đành rằng có mấy thành viên ra về trước do có việc riêng.

Đỗ Như Ly ( ghi lại)

Trưa 25/2/22 Quận I Sài gòn.