12 mars 2022

Biết làm sao bây giờ

Nguyễn Đình Cống

Vừa rồi Đại sứ của 23 nước Châu Âu đồng ký thư ngỏ về việc Việt Nam bỏ phiếu trng tại Đại Hội đồng Liên Hiệp quốc lên án chiến tranh xâm lược của Nga đánh Ucraina. Càng đọc tôi càng nghẹn ngào. Họ đã viết khá chặt chẽ, có tình có lý để lên án hành động của VN.

Một ông bạn già hỏi tôi có biết chuyện Bộ ngoại giao đã phản ứng gì chưa, và phản ứng như thế nào là khôn ngoan.


Tôi nói chưa biết gì về phản ứng của BNG, nhưng nếu là Bộ trưởng tôi sẽ làm như sau.

Thứ nhất họp lãnh đạo BNG mở rộng, tiếp đến họp Chính phủ mở rộng và Bộ Chính trị mở rộng thảo luận, tranh luận cho ra nhẽ, rằng việc làm của ta cơ bản là đúng hay sai. Nếu đúng thì kiên quyết bảo vệ, BNG sẽ viết tuyên bố phản bác thư ngỏ nói trên.

Nếu kết luận việc làm là sai thì phải tìm cho được người nào là nhân vật cao nhất chịu trách nhiệm. Không thể đổ lỗi cho tập thể. Vì việc này người đó nên từ chức hoặc bị kỷ luật cách chức.

Tiếp đến tôi sẽ vạch ra ba sách lược để đem ra thảo luân tập thể.

Hạ sách là giữ im lặng, không tuyên bố gì, đồng thời  tổ chức những hoạt động rộng rãi, do Chính phủ chỉ đạo, để ủng hộ tích cực cuộc kháng chiến của Ucraina.

Trung sách là Hạ sách cng với viêc gọi đúng tên là cuộc chiến tranh xâm lược và lên án nó.

Thượng sách là Trung sách cộng với việc công khai nhận sai lầm.

Có một số người cho rằng sẽ là khôn ngoan khi tìm được những lý lẽ để bào chữa cho việc làm sai. Đó là khôn ngoan của những kẻ láu cá, muốn dùng bàn tay bẩn để che giấu sự thât mà không phải là sự khôn ngoan, sự thông mính của những người trung thực, của những bậc chính nhân quân tử.

Ông bạn già tạm biệt với lời lời ước :”Ước rằng trong các cuộc họp mở rng nói trên có mặt những nhân sĩ, trí thức biết phản biện”.