12 mars 2022

Ông Bùi Thanh Sơn không biết nhân quyền là gì hay đang nói láo?

Lê Minh Nguyên

Nhân quyền như quyền tự do ngôn luận hay tự do lập hội… là những quyền phổ cập, có nghĩa là áp dụng chung cho nhân loại chứ không riêng ở vùng miền, đã được ghi trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các công ước quốc tế như Công ước về các quyền Dân sự và Chính trị.


Cho nên hôm Thứ Tư 2/3, ông Sơn phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva nói rằng Việt Nam “bảo đảm tất cả quyền con người cho tất cả mọi người” và so sánh những việc làm của đảng CSVN “chính là những giá trị LHQ cam kết mang lại cho nhân loại” thì hoặc là ông không biết gì về nhân quyền hoặc là ông cố tình nói láo.

Đã làm ngoại trưởng thì không thể nói là ông không biết gì về nhân quyền, cho nên là ông đang nói láo.

Nói láo, và nói láo có tổ chức, từ bộ chính trị xuống cấp thấp nhất của địa phương là sở trường của cộng sản.

Điều khôi hài, ông nêu lên hai trường hợp nói là đảng ông ưu tiên bảo vệ: bình đẳng giới tính và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Rõ ràng ông đang làm chính trị móc túi quốc tế về nhân quyền, chọn đề tài nhân quyền ít có hại cho chế độ như bình đẳng giới tính, hoặc đề tài không liên quan tới nhân quyền, như biến đổi khí hậu, là những đề tài mà phương Tây có thể viện trợ tiền bạc, tức là ông đang nói láo về nhân quyền đồng thời dùng việc nói láo này để móc túi thế giới.

https://bit.ly/3Khf4nh