02 mars 2022

Tình nguyện chiến đấu bảo vệ Ukraina

Phạm Văn Hải

Tổng thống dân cử Zelensky

Kính gửi ngài Tổng Thống Ukraina !

Đồng kính gửi ngài Đại Sứ Ukraina tại Việt Nam !

Tôi là: Phạm Văn Hải, quốc tịch Việt Nam

Thường trú tại căn hộ 919, chung cư D-II-I Chí Linh, Phường 10 , Tp. Vũng Tàu Việt Nam.

ĐT. 0366733456, Gmail: phamvanhaivt@gmail.com,

FB: https://www.facebook.com/phamvanhaivt

Tôi từng sống, học, làm việc ở Ukraina. Tôi yêu đất nước và nhân dân Ukraina, tôi yêu hòa bình và phản đối chiến tranh xâm lược.


Được biết ngài Tổng thống đang thành lập quân đoàn quốc tế tình nguyện chống quân Nga- Putin xâm lược Ukraina. Tôi muốn tham gia chiến đấu bảo vệ Ukraina, bảo vệ hòa bình thế giới. Tôi là cựu quân nhân, khỏe mạnh, không có bệnh tật, sử dụng tốt các loại súng bộ binh.

Hãy cho tôi tham gia chiến đấu, tổ chức cho tôi sang Ukraina, mọi chi phí sang Ukraina do tôi tự chi trả.

Nếu tôi hy sinh, hãy chôn tôi ở Ukraina, chỉ cần thông báo cho gia đình tôi biết. Nếu vẫn còn sống sau chiến tranh, tôi sẽ trở về Việt Nam.

Bảo vệ Ukraina cũng là bảo vệ Việt Nam.

Quyết chiến, Ukraina sẽ chiến thắng!

Trân trọng !

Phạm Văn Hải

(Đã gửi lúc 16:38, 27/2/2022)