21 mars 2022

TỰ NÓI VỚI CHÍNH MÌNH

BÙI CHÍ VINH

BÙI CHÍ VINH TỰ HỌA,
tranh sơn dầu

Có thể bệnh vì sức khỏe yếu

Có thể nhói tim, có thể tiểu đường

Có thể rối loạn tiêu hóa và đau các khớp

Nhưng không bao giờ vô cảm trước quê hương


 

 

Có thể khinh khoái giang hồ theo kiểu Tú Xương

Có thể bẻ nạng chống trời như Cao Bá Quát

Có thể cuối cùng thành một lưỡi gươm

Nhưng không bao giờ đâm vào phận người đói khát 

 

Lưỡi gươm dành để chặt đầu kẻ ác

Chặt bằng thơ hay bằng kim loại có hề gì

Có thể khép lại một thời lang bạt

Nhưng không bao giờ luồn cúi trước quyền uy 

 

Có thể nằm, ngồi và cũng có thể đi

Có thể bay dù không có cánh

Có thể tử biệt có thể sinh ly

Nhưng giặc đến thì đàn ông phải đánh 

 

Có thể đón nhận về mình bất hạnh

Miễn là nhân dân thoát được ách giặc Tàu

Miễn là quét sạch bọn tay sai bán nước

Gìn giữ quốc hồn quốc túy đến ngàn sau !

 

BCV 

14 tháng 3 lúc 06:32  •