02 mars 2022

ĐÓ LÀ VIỆT NAM. .

Nguyễn Huy Cường

Tướng bít tết bọc vàng Tô Lâm và Tướng vào ngục Nguyễn Đức Chung

Ông “Thần y” Võ Hoàng Yên (người bị bà CEO Đại Nam tố) là lừa bịp, chữa bệnh bát nháo, bịp bợm, thậm chí gây chết người vừa được CA kết luận là “Không có dấu hiệu hình sự”, không khởi tố.

Một loạt văn nghệ sỹ cũng bị bà Phương Hằng tố là lừa đảo, thâm lạm tài chính với những giá trị “Khủng” cũng được cho là vô căn vứ, miễn tố.

Một số nhà báo bị bà Phương Hằng tố là vi phạm pháp luật nay vững như thành, không rụng cái lông chân nào!.


Bà Nguyễn Phương Hằng lên sóng công khai đấu tố, kết tội (những trường hợp vừa nêu và những trường hợp khác). Nay bên CA kết luận những người kia vô tội, nhiều người trong số những người bị bà Hằng tố đã kiện lại bà Hẳng, bà Hằng vô sự.

.

Nội dung tóm tắt trên là rất nhiều thắc mắc bạn đọc gửi câu hỏi cho tôi “Thế là sao hả anh?”

.

Có người hỏi xẵng “Thế là thế Đ. Nào hả anh”?.

.

Tôi trả lời chung cho các bạn rằng: Tôi định chờ đến tháng sáu năm nay, chờ cho đủ thời gian để TẤT CẢ HÓA BÙN rồi sẽ có một bài chung như là tổng kết lại  nhưng vì bức xúc của các bạn, tôi trả lời tạm, gọi là trả lời …cho xong rằng:

ĐÓ LÀ VIỆT NAM.

Việt Nam là vậy!.

Thôi!.

N.H.C