13 février 2016

BÀN ĐẠO LÀM NGƯỜI VỚI TỔNG BÍ THƯThưa quý bạn!
Hẳn chúng ta đồng ý với nhau nhận định: nguy cơ lớn nhất của đất nước, dân tộc ta hiện nay là phụ thuộc vào TQ.
Biểu hiện của nguy cơ đó là sự thâu tóm quyền lực của nhóm thân TQ trong cuộc đại hội đảng vừa rồi mà đại diện là ông NPT.
Chúng ta có thể làm gì trong hoàn cảnh hiện nay?
Theo tôi nghĩ, điều chúng ta có thể làm là mang sự thật đến với người dân: người đứng đầu đất nước này lại là người mà dân không được bầu.
Nhân dân đau khổ vì bị lừa dối, bị chiếm đoạt quyền lực.
Chúng ta, những người con đất mẹ, yêu nước, quả cảm, hãy cùng nhau mang sự thật đến với nhân dân. Chỉ có sự thật mới giải phóng được nhân dân.
Nếu các bạn đồng ý với những điều trên, mong bạn chung tay lan tỏa bức thư dưới đây đến càng nhiều người dân càng tốt bằng nhiều cách thức khác nhau: email, facebook, photocopy,…
Cuộc tranh đấu của chúng ta hiện nay không gì khác hơn là cuộc tranh đấu chống cướp quyền. Bỡi lẽ trộm cắp (cướp) quyền lực sẽ dẫn đến trộm cắp tiền bạc, trộm cắp tương lai.
 Tôi cho rằng: dân trí sẽ được nâng cao, vận nước sẽ tươi sáng nếu bức thư này được photo 1 triệu bản.
      Trân trọng

                    
Nguyễn Văn Thạnh
   ĐT: 0984.973.376


 bàn đạo làm người với tổng bí thư

THƯ NGỎ
Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2016.
Kính gửi: ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ĐCSVN.
Thưa ông, tôi là Nguyễn Văn Thạnh, một người dân của nước Việt Nam. Về mặt tuổi tác, tôi đáng hàng con cháu của ông. Về mặt vai vế trong xã hội, tôi chỉ là dân đen, còn ông là người đứng đầu cả nước.
Nếu chiếu theo hệ giá trị cổ truyền phong kiến thì thật tôi không phải đối tượng được phép nói chuyện cùng ông.
Thật may mắn, chúng ta sống trong thời đại dân chủ. Thời đại bình đẳng, lấy giá trị và nhân phẩm của con người làm thước đo.
Chính vì điều này, hôm nay tôi viết thư này trao đổi với ông một việc: bàn đạo làm Người.
Thưa ông, triết gia cổ Hy Lạp Socrates có nói "không gì vui sướng bằng làm Người". Tất nhiên ý ông nói đến con người đúng nghĩa chứ không phải con người hình thức bên ngoài.
Con người đúng nghĩa là con người hiểu  được đâu đúng, đâu sai để sống đúng phẩm giá làm người.
Chúng ta có thể gọi những điều đó là Đạo.
Như ông biết, khi người ta mắng nhau "đồ vô Đạo" là lời mắng rất nặng nề.
Thưa ông, một trong những Đạo làm người là tối kỵ trộm cướp. Là một người chức cao vọng trọng chắc ông biết điều này. Gần như các hiền nhân, thánh nhân xưa nay khi giáo hóa con người đều răn không được trộm cướp.
Trộm cướp có thể hiểu là chiếm giữ những thứ thuộc về người khác làm của mình. Chiếm giữ bất cứ thứ gì đều là trộm cướp chứ không riêng gì con gà, trái bí,....đúng không ông?
Hẳn ông đồng ý về điều này.
Chắc ông cũng biết, nhân gian rất ghét trộm cướp vì chỉ có loại vô Đạo mới làm việc đó. Trộm cướp gây bất ổn cho xã hội.
Thưa ông, là một giáo sư, tiến sĩ chắc ông biết điều này "quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; nhân dân ủy quyền qua bầu cử, ấy là dân chủ". Điều này có nghĩa là muốn có quyền lực chính trị phải được dân bầu. Tính chính danh của bậc trị quốc, an dân nó ở chỗ này.
Đến đây, tôi xin hỏi ông: suy luận từ điều 4 hiến pháp, nghiễm nhiên ông là người đứng đầu đất nước hiện nay (Ông từng nói: “Hiến pháp của quốc gia là văn kiện đứng hàng thứ hai sau cương lĩnh của đảng”), ông có được người dân nào bầu không?
Ông lấy lý lẽ nào để nghiễm nhiên ngồi trên đầu nhân dân mà dân không được bầu?
Thưa ông, thật khó khăn để nói cho ông biết "dân không bầu mà có quyền là trộm cắp quyền lực của nhân dân"!
Tôi biết nói ra điều này làm ông không vui nhưng tôi không thể nói khác hơn.
Phẩm giá con người nằm ở chỗ dám nói lời chân thật.
Thưa ông, càng có tuổi tác, càng ở ngôi cao càng phải giữ mình, càng phải tự giác sống đúng Đạo làm Người, đúng không ông?
      Kính thư


Nguyễn Văn Thạnh

Lời bàn: Cái hay của bức thư này không nằm ở lời nặng nhẹ với tổng bí thư, mà nằm ở chỗ thông qua bàn đạo làm Người, thiên hạ sẽ thấy vị TBT không có gì là ghê gớm, đáng kính cả. Ông ấy chỉ là kẻ trộm cắp quyền lực. Và cũng qua bức thư, nhân dân thấy được quyền lực của mình bị trộm cắp như thế nào.
Dân chủ dựa trên một nguyên tắc căn bản là quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Điều này đồng nghĩa: dân không bầu là không có quyền. Chúng ta hãy truyền thông điệp này đến với mọi người mà bạn gặp.
Xem thêm ở đây: http://www.thanhblog.org/p/gioi-thieu.html