07 février 2016

Những tấm lòng chia sẻ với dân oan

Trần Quang ThànhSuốt 3 miền Bắc-Trung-Nam đâu đâu cũng có dân oan. Đó là những mảnh đời bất hạnh bị giới bạo quyền cộng sản cưỡng đoạt tài sản, ruộng đất; bị trù dập vì đấu tranh tố cáo bọn tham nhũng; bị tù đầy vì những vụ án oan sai. 63 tỉnh, thành trong cả nước đâu đâu cũng có dân oan. Bà con đi khiếu kiện từ địa phương đến trung ương để đòi công lý. Có dân oan đã đeo đuổi cuộc khiếu kiên mấy chục năm liền khi tóc còn xanh nay đã phơ phơ đầu bạc.

Cuộc đấu tranh kiên trì của dân oan luôn được sự đồng hành, chia sẻ của nhiều tầng lớp đồng bào. Ở Hà Nội, Sài Gòn nơi tập trung nhiều dân oan các địa phương đi khiếu kiện đã xuất hiện nhiều nhóm cứu trợ dân oan.

Từ Hà Nội, anh Mai Xuân Dũng, trong nhóm Hãy cứu lấy dân oan kể lại về những tấm lòng chia sẻ với dân oan 3 miền Bắc-Trung-Nam qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành.

Nội dung như sau - Mời quí vị cùng nghe: