12 août 2017

THÀY BÓI...XEM QUANTHƯƠNG "ĐẦY TỚ" QUÁ ĐI THÔI
CUỘC ĐỜI VẤT VẢ LẦN HỒI KIẾM ĂN

THÔI ĐỪNG PHỤC VỤ NHÂN DÂN

VỀ LAO ĐỘNG VƯỢT KHÓ KHĂN LÀM GIẦUTranh Tuổi trẻ cười, thơ Trương Tuần