03 novembre 2021

“ĐẢNG CHỈ CÒN QUÂN ĐỘI CÔNG AN”.

”Bên cạnh Đảng chỉ còn quân đội công an”.
Bảo vệ đảng chỉ còn lực lượng vũ trang.
Lực lượng 47 cùng “thanh gươm lá chắn”
”tuyệt đối trung thành” với đảng vinh quang.

Bên cạnh Dân chỉ còn bao “vụ án oan”.
”Tội phản động”, “chống Tàu Khựa”,”chống nội xâm”.
”Chống người thi hành công vụ”,”chống Nhà Nước”.
”Đội đơn khiếu kiện” phản đối bọn nhẫn tâm.

Bên cạnh Đất chì còn “Sổ đỏ Sổ hồng”.
Đất tổ quê cha một thời Lạc Hồng,
Nay, “đô thị hóa” đất canh tác, khu nhương địa.
Sân bay bến cảng thành “đất quốc phòng”.

Bên cạnh Nước chỉ còn “chín đoạn lưỡi bò”.
Ngư trường Miền Trung ngấm độc Formosa.
Cánh đồng lúa nước không phù sa, bị “nhiễm mặn”.
Đập thủy điện chập chồng xả lũ, quét Sơn Hà.

Bên cạnh Giặc chỉ còn “Quân hàm, huy chương”
Quân đội bỏ Gạc Ma cho giặc Bắc Phương.
Ba ngàn công an giết một lão nông trong đêm tối.
Cảnh Sát Biển giao ngư dân chống cướp đại dương.

Cựu bộ trưởng Bộ Bốn T đã bàng hoàng:
”…bên cạnh Đảng chỉ còn quân đội công an”


Thảo Điền,2021
Đoàn Thuận