15 novembre 2021

“BÒ DÁT VÀNG”

Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An.
Dự Cop 26, ghé nhà hàng
Ăn “bò dát vàng” giá bạc tỷ.
Dư luận xôn xao đủ mọi đàng.

*
Rằng:
Đảng ra Quyết định 36,
Nêu điều “đảng viên không được làm”.
Giữa mùa covid, dân khốn khổ.
Đảng viên Đại tướng “vẫn cứ làm”.

Công an đặc nhiệm sang nước Đức.
Âm mưu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Đem về Việt Nam cho “đầu thú”.
Không luật dẫn độ, không chính danh.

Ba ngàn công an, trong đêm yên,
vào Đồng Tâm giết một đảng viên,
cựu binh, lão nông, quyết giữ Đất.
Không luật công tố, không nhân quyền.

Cựu Chủ tịch Nước Trần Đại Quang,
Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an,
bị “virus hiếm” cho “đột tử”.
Nhiệm vụ “công an” như “bất an”.

Công an cài đặt rất tận tình,
kèm chặt Dân Đen, quyền nhân sinh.
Thể hiện “Nhà Nước Công an trị”.
“Thanh gươm lá chắn” hàng “kiêu binh”.

*
Một miếng bít tết,“bò dát vàng”
vào miệng Đại tướng Bộ công an.
Salt Bae, biệt danh”Thánh rắc muối”
giới thiệu Tô Lâm khắp địa đàng.

Thảo Điền,2021.
Đoàn Thuận